21. 5. 2012

Stifter a skřítkové // Heiner Goebbels: Stifters Dinge


Hledali jsme nějaké místo bez lidí, protože to, co jsme chtěli udělat, s nimi nemělo nic společného. Nakonec jsme z Horské Kvildy sešli do lesa Zlatou stezkou: obchodníci, kolonisti a vyslanci po ní chodili z Podunají už před tisíci lety, teď je to jen pěšina a je tam příjemně. „Pozor,“ řekl chlapec prozaicky své sestře, „domek pro skřítky musí mít uvnitř nejmíň třicet centimetrů. Tolik měří největší druh, skřítek sibiřský.“ Ví to, má na to encyklopedii (Grada, 2010). I já jsem v lesní pustině zanechal jeden domek, ale stran staveb z klestí jsem moc ovlivněný filmem Záhada Blair Witch, děti byly originálnější.

Když jsem po návratu do Prahy vzal do ruky nové album divadelníka a skladatele Heinera Goebbelse, užasl jsem. Stav „bez lidí“ je samotným jádrem projektu Stifters Dinge (Stifterovy věci, album vydalo ECM), vycházejícího z popisů šumavské přírody Adalberta Stiftera. Goebbelse zaujal abstraktní ráz Stifterových textů a zjevná důvěra ke světu lesních samot, jež nevysílají pražádný signál, že by jim nějak scházela 


přítomnost člověka. Díky koprodukci několika evropských divadel a nadací začal ztvárňovat svou představu: představení, nebo snad velmi akční instalaci, s úplnou absencí lidí na scéně. Jako by se inscenovalo počasí, lesní mýtina, dění na vodní hladině. Goebbels začal s pěti mechanicky ovládanými klavíry: jako podivná skulptura jezdí po kolejnicích krajinou, jež nakonec ožívá živly. Spouští se liják, sněží, později promění voda část scény v pochmurnou slať, z níž vybublávají podzemní plyny. Když se přes to všechno promítají idealizované malířské krajinky, ironie je zřejmá. Goebbels pojednal Stifterovy věci jako komentář k sebestřednosti lidstva. Představení v Avignonu, newyorském Lincolnově centru nebo na Berliner Festspiele mělo výtečný ohlas: patrně také dopomohlo Goebbelsovi k letošnímu získání norské Ibsenovy ceny, což je, pro zajímavost, nejvýše honorovaná divadelní cena vůbec.

Co z toho všeho zbývá na albu? Žádný strach, Heiner Goebbels svoje skřítky, kteří tajemně přemisťují věci, vybavil mnoha zvukovými mechanismy. Skladby Mlha, Stromy nebo Bouře jemně omývá přítomnost pravidelného rytmu: ten náleží člověku a jeho strojům, jinak tu platí spíš symetrie dešťového oblaku. Do mnoha vrstev zasahují lidské hlasy: čtený Stifter, ale také William S. Burroughs a afroamerický radikál Malcolm X popisující vadnoucí slávu Evropy jako středu světa. Když začne pršet, mechanický klavír spustí druhou větu Bachových Italských koncertů. Do ní Goebbels pouští záznam televizního rozhovoru s antropologem Claudem Lévi-Straussem. Nejdřív říká, že na světě už neexistují člověkem nezasažená místa, pak se moderátor ptá, koho by si Lévi-Strauss vybral jako společníka k večeři, kdyby mohl volit napříč dějinami. Antropolog opáčí, že nikoho, že by asi dal přednost psovi nebo kočce. Lidstvo je moc ničitelské, říká. „Není žádný zvláštní důvod věřit dnes v lidstvo…“

Přesto není stifterovský spektákl skeptický: na to je příliš dobrým dílem lidského týmu. Goebbels uvádí, že literární text bere do hry „jako konfrontaci s neznámem a se silami, které člověk neovládá, jako naléhavý apel, abychom dokázali přijmout jiná kritéria a soudy než vlastní“. Je dost skladatelů, kteří opouštějí klasické nástroje a hledají, skrz co se dotknout současného světa. V koncertních síních dnes znějí záznamy z demonstrací i zvukové stopy starých filmů. Goebbels dostal pod střechu vodu, vítr, hrom, bahno, prostě orchestrion živlů. Znějí zásadně. Snad se skřítkové, které s nimi z přírody jistě přemístil, zabydlí v evropských divadlech spokojeně a činorodě.

Žádné komentáře:

Okomentovat