26. 4. 2014

Vlivný pan HUO se ptá a ptá

I galerijní kurátorství má své hvězdy. Jednou z těch nejzářivějších se během uplynulého čtvrtstoletí stal Hans-Ulrich Obrist (* 1968). Švýcar z Curychu dnes vede renomovanou londýnskou Serpentine Gallery; v uplynulých dekádách nejen že uspořádal významné expozice po celém světě, ale pomohl upoutat pozornost ke kurátorství coby hybatelské profesi, která - v překryvu teorie a akčnosti – črtá mapu scény a upoutává k centrálním tématům, kontextům, umělcům, dílům. Obrist je dnes vlivný, jeho popularita z něj zároveň udělala kritizovanou osobnost.

Lidská spojka // Nepochybně mu pomáhá jeho schopnost myslet a vyprávět v příbězích. První výstavu uspořádal u sebe v kuchyni: jeho rodiče si tehdy mysleli, že slovo kurátor znamená „pečovatel“ a že syn se chce připravovat na medicínu (paradoxní je, že péče ve slovním základu kurátorství skutečně je a aspekt pečování je tu evidentně přítomen). Ještě předtím, od raných teenagerovských let, trávil odpoledne na výstavách: „Nechtěl jsem nic víc než být s uměním.“ Když slavný kurátor Harald Szeeman vytvořil výstavu Sklon ke gesamtkunstwerku (1983), pro patnáctiletého Obrichta to byl iniciační zážitek. Spatřil tu výstavu jako encyklopedii svého druhu: jeho náklonnost k tomuto přístupu pak dorazil filozof Jean-François Lyotard, který dal svým tezím formu labyrintu na výstavě v pařížském Centre Pompidou.

Obrist píše, že jedním z jeho hrdinů v letech dospívání byl Sergej Ďagilev: „Sám netančil, nebyl choreograf. Neměl zájem komponovat. Ale byl, abych použil termín, který mi v rozhovoru řekl spisovatel J. G. Ballard, „lidská spojka“. Založil taneční soubor Ballets Russes, propojil Stravinského s chreografy, Picassem, Braquem a Cocteauem. Způsobil, že výtvarné umění se setkalo s divadlem a tancem.“ Vůle propojovat se stala silným aspektem jeho práce: stejně tak vytvářet umělcům advokáta a archiváře. Přesvědčení, že „umělci jsou nejdůležitější lidé na planetě“ může znít jako stavovské heslo, Obristovi však vždycky pomáhaly v jeho cestě pevné, relativně vyhrocené názory.

Kurátorství s sebou pochopitelně nese rizika. Podle vlastních slov nebyl Obrist nikdy v pokušení vnímat kurátora (tedy sebe) jako rivala samotných umělců. Snažil se být autorům blízko, rozeznávat jejich potřeby, nepřebíjet význam artefaktů gestem, které jim vnutí kurátor: na výsledek té snahy se názory různí. „Od italského konceptualisty Boettiho vím, že je potřeba všímat si nerealizovaných děl umělců. Mnozí umělci nedokázali realizovat projekty, na kterých jim nejvíc záleželo. Jsem tu od toho, abych jim pomohl.“

Mezi výstavy, v nichž se kloubí novátorství s obecně atraktivní nápaditostí, patří projekt Do It (Obrist ho připravil spolu s Christianem Boltanskim and Bertrandem Lavierem). Inspiroval ho dopis Marcela Duchampa sestře, když jí psal z Argentiny, jak má v galerii sestavit obejkty do „jeho“ ready-made díla. Mnoho umělců tedy přispělo instrukcemi, co a jak se má udělat v galerii nebo na jiném místě. Bytostně interaktivní výstava se konala za dvacet let ve stovce měst, včetně takových, kde je jinak umělecký život čímsi vedlejším.

„Dnes znamená profese kurátora přinejmenším čtyři věci,“ napsal Obrist pro list Guardian. „Jednou je zachování, ve smyslu střežení uměleckého odkazu. Znamená to vybírat mezi novými věcmi. Znamená to vytvářet spojení s dějinami umění. A znamená to vystavovat nebo uspořádávat umělecká díla.“

Nekonečná konverzace // Nová kniha rozhovorů s hudebními skladateli je v Obristově díle první svého druhu, zároveň je střípkem do rozlehlé mozaiky. Už téměř dvacet roků publikuje rozhovory, které zastřešil pod jediný generální The Interview Project.

Přilnul k metodě orální historie a někdy vede rozhovory na pokračování v průběhu dlouhých let. Obrist mluví s umělci s pílí, obsesívností i plánovaně: díky tomu byly nahráno na 2000 hodin rozhovorů. Publikovat je začal v roce 1996 v časopise Artforum. Později přibyla knižní řada The Conversation Series, kde zatím vyšlo osmadvacet rozsáhlejších rozhovorů s umělci (Matthew Barney, Ólafur Eliasson, Robert Crumb a další). Iniciály HUO, jimiž je uvozená každá otázka, se staly známým kódem. Rozhovory rozesívá „pan HUO“ i jinam, do periodik, sborníků, katalogů: je to způsob jeho otiskování do kontextů, s nimiž se chce propojit. Rozhovor s významným českým výtvarníkem a hudebním experimentátorem Milanem Grygarem vyšel nedávno (anglicky) v časopise Electronic Beats – inteligentním, relativně náročnějším periodiku o popkultuře, které se zadarmo distribuuje do míst mladé klubové kultury.

Obrist se na jednu stranu stal jakousi institucí, továrnou na rozhovory. Někdy se navíc ptá na fakta způsobem, který u známých umělců nemusí odkrýt mnoho nového. Časový tlak přece jen dělá své. Dvojice jeho novějších „oborových“ knih má však zvláštní úlohu. V roce 2011 vyšla A Brief History of Curating, což žádné Stručné dějiny kurátorstvív pravém slova smyslu nejsou: je to další kniha rozhovorů, tentokrát s jedenácti významnými kurátory (vlivnými především v šedesátých a sedmdesátých letech). Fakta, pohled zevnitř z oboru, mnoho osobních vzpomínek a atmosféra vášnivého sepětí s uměleckou scénou dělá z knihy silné čtení i pro laiky, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí výtvarného provozu na světové úrovni. Nyní, v téže grafické úpravě, vychází rozsáhlejší volné pokračování A Brief History of New Music - soubor rozhovorů s významnými hudebními inovátory, počínaje Karlheinzem Stockhausenem a konče Brianem Enem, skupinou Kraftwerk a brazilským Caetanem Velosem.

Roboti v opeře // Sedmnáct rozhovorů vznikalo v různých letech na různých místech. Výběr těch, kteří posouvali hudební vyjádření vpřed, tu není dokonalý (je prostě podmíněn tím, s kým se Obrist setkal), ale je velmi slušný. Tazatel „HUO“ se opakovaně ptá na propojení se světem výtvarna, architektury či filmu a v téhle sféře je insidersky informovaný. Na mnoha dalších místech se ptá nikoli naivně, ale velmi obyčejně, snad proto, že stojí mimo hudební scénu. Přináší to překvapivě dobré výsledky: v opakujících se otázkách („Máte nějaké nerealizované plány?“ „Jakou roli má ve vašem díle ticho?“) se zjevují rozdíly mezi jednotlivými osobnostmi, které nejenže mají různé hodnoty, ale přímo si vykládají tytéž formulace různě.

Výklady Karlheinze Stockhausena patří k těm, které překvapí. Vypráví o tom, jak poválečné Německo občas oficiálně podpořilo jeho elektroakustický hudební výzkum, aby ukázalo mezinárodní scéně německý pokrok. Poutavá je jeho nechuť ke klasickým koncertním síním: věcně vykládá o architektuře katedrál a původním umístění hudebníků na kůru: echem prostoupený „zvuk nebes“ měl věřícím evokovat ty správné konotace. Sám hledal s architekty mnohostěnné varianty sálů, kde by posluchači přecházeli a vnímali multikanálové instalace z různých míst. „Američané chtěli dělat hudbu, aniž by museli platit orchestr,“ popisuje Stockhausen suše rozdíl mezi evropským a americkým přístupem k hudební elektronice.

Duchem, který se dotkl celého dvacátého století, je Elliott Carter, který zemřel ve věku 103 let v roce 2012: po devadesátém roce života publikoval ještě na čtyřicet skladeb. Carter tedy mohl vzpomínat i na dvacátá léta minulého století, své kolegy Edgara Varése a Charlese Ivese. Přelétavost tohohle hovoru ukazuje ambivalenci orální historie: v proudu řeči jsou váhání, náhlé změny tématu, nedořečenosti. Ale přímá řeč má taky své odměny: náhlé nápady, tematická propojení s jinými konverzacemi, která ospravedlňují knihu jako celek.
Cenné je vyprávění Iannise Xenakise o jeho spolupráci s Le Corbusierem na pavilonu bruselského Expa 1958; radikálně pak působí jeho vize opery, v němž by mytické postavy ztvárňovali roboti („Zničili by na konci sami sebe?“ ptá se HUO, Xenakis to odmítá). S minimalisty Stevem Reichem a Terrym Rileym bylo publikováno moře rozhovorů – přesto jsou ty Obristovy zdařilé, mimo jiné proto, že oba muži jsou suverénní myslitelé. Reichovo chrlení, kdy odpověď na jednu větu zabere tři stránky, potvrzuje pověst tvůrce, který ani po pětasedmdesátce neztrácí energii. Na jeho pražské vystoupení (14. 10., festival Struny podzimu) se lze právem těšit.

Když přes Pierra Bouleze, Yoko Ono, Philla Niblocka či Briana Ena dospějeme až ke konci, vystane nám napříč pár společných motivů. Jedním je jakási permanentní soustředěnost, která i na otázku-klišé odpoví čímsi inspirativním a překvapivým. Druhým je přátelskost, často i k zastáncům jiných estetik. A za třetí: nápady na první pohled potrhlé nebo přehnaně radikální vysvětlují skladatelé coby logické reakce, které při bližším ohledání dávají větší smysl než následování zaběhaných modelů. Když se mluví o Elliottu Carterovi, který ve věku 103 let ještě pořád cítil potřebu komponovat, vzpomene si Terry Riley na cellistu Pabla Casalse. „Bylo mu devadesát, když se ho v rozhovoru ptali, proč ještě v tomhle věku cvičí na nástroj tři hodiny denně. Odpověděl: ´Myslím, že se zlepšuji.´“

Mnoho knih vzniklých v angličtině dnes proudí globálním trhem bez ohledu na hranice. Vydat Obrista česky by bylo prima, ale překladová kultura by možná měla být pozorně aplikována hlavně na krásnou literaturu. Než čekat na vydání v jazyce malého národa, je lepší pěstovat kontakt s některými rychlými mysliteli rychle, v angličtině. Anebo takhle dobré hovory s globálními osobnostmi vést sami: vždyť Švýcar HUO nemá mezi zpovídanými ani jednoho Švýcara.


Hans-Ulrich Obrist: A Brief History of New Music. 301 stran, JRP Ringier (Zurich) a Les presses du réel (Dijon), 2014.  

Psáno pro Orientaci LN //

Žádné komentáře:

Okomentovat